Last Mile Guidance voor chauffeurs

Logistieke partners App2Track, Simacan en Trimble zijn druk bezig met het testen van Last Mile Guidance voor chauffeurs. Het gaat hier om op maat gemaakte route instructies voor chauffeurs. Zowel in de laatste kilometers naar een eindlocatie alsmede de begin route (first mile) om weer veilig op het hoofdwegennet te komen. Deze routes worden deelbaar en kunnen nu al in de FMS systemen van Trimble en App2Track gebruikt worden. Zo kunnen de last mile instructies zoals die straks in het Lastmile.info database zijn opgenomen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wat is Last Mile Guidance?

Last Mile Guidance is een rijhulpsysteem dat chauffeurs gaat helpen om enerzijds veilig bij de loslocatie aan te komen maar ook om onnodige manoeuvres en ongewenste routes door bijvoorbeeld woonwijken van vrachtwagens te voorkomen. Zodra een chauffeur een gebied inrijdt waarvoor een last mile is ingetekend, wordt de standaard navigatie overruled door deze last mile. Zo ontvangt de chauffeur ‘en route’, de bedoelde voorkeursroute met begeleiding en veiligheidswaarschuwingen.

Deze functionaliteit bevindt zich momenteel nog in een testfase en is alleen beschikbaar voor gebruikers die de apps van App2Track en/of Trimble gebruiken.


Consortiumpartners

Facilitators en supporters