Privacy policy

Amersfoort, juni 2021

Simacan is eigenaar, maker en ontwikkelaar van Lastmile.info. Bij Simacan respecteren we uw privacy en doen we er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid is bedoeld om u te informeren over onze praktijken, hoe informatie wordt verzameld en gebruikt en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Onze diensten en onze website vallen onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mocht u zich niet prettig voelen bij het gebruik van uw gegevens door Simacan, vindt u dat een onderwerp niet aan de orde komt in dit privacybeleid of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op! (Zie ‘Contact ’ onderaan).

Door de website Lastmile.info te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Juridische rechtvaardiging voor het verwerken van uw gegevens

Simacan verzamelt persoonsgegevens om een aantal redenen, die hieronder worden toegelicht. In het kader van de AVG verwerkt Simacan persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, bijv. voor het verzamelen van informatie over het verkeer op onze website en voor de uitvoering van een contract, d.w.z. om te voldoen aan een contractuele overeenkomst. Als u uw persoonlijke gegevens op onze website invoert, bijv. voor het aanvragen van een nieuwsbrief geeft u ons wettelijk toestemming om uw gegevens te verwerken.

Welke gegevens verwerkt Simacan? En met welk doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om diensten aan u en /of uw werkgever te kunnen leveren. Met ‘verwerken’ bedoelen we het opslaan, wijzigen, verwijderen enzovoort. Persoonsgegevens zijn gegevens die ons iets over u vertellen of gegevens die we naar u kunnen linken, bijv. uw naam en adres en ook uw IP-adres.

Welke informatie we gebruiken en waarom – op onze website:

Als u onze website bezoekt, bestaat de kans dat u enkele of alle van de volgende informatie met ons deelt:

Soort informatieWaar en waarom we deze informatie gebruiken
– E-mailadresOm u producten of diensten van Simacan per e-mail aan te bieden. De informatie die we vragen, is de minimale informatie
vereist om de producten of diensten aan te bieden. We hebben bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig om u de nieuwsbrief te sturen.
– Domein
– IP adres
– Bedrijfsinformatie
We registreren het domein, het IP-adres en eventuele bedrijfsgegevens van elke bezoeker. Bedrijfsgegevens zijn afkomstig
van openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden gebruikt om te zien waar de website
in de wereld wordt gebruikt, om ons te helpen het gebruik van de website beter te begrijpen en om een beeld te krijgen
in welke segmenten onze bezoekers werken, zodat we onze service aan u kunnen verbeteren.
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– E-mailadress
– Telefoonnummer
Wanneer u informatie aanvraagt via deze website, hebben we mogelijk persoonlijke informatie van u nodig.
Als u bij ons een gratis demo aanvraagt, hebben we uw e-mailadres, voor- en achternaam, bedrijfsnaam en telefoonnummer nodig.

Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan Simacan de betreffende dienst niet aanbieden. Indien het nodig is dat gegevens die u met Simacan heeft gedeeld met andere / derde partijen worden gedeeld (bijvoorbeeld om een dienst aan te bieden), wordt u eerst om toestemming gevraagd

Hoe lang bewaart Simacan deze informatie?

De tijdsduur dat informatie wordt opgeslagen, wordt de bewaartermijn genoemd. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Hoe lang we uw gegevens bewaren, is afhankelijk van:

Met wie delen we informatie?

We gebruiken applicaties en services van derden om onze eigen services en activiteiten mogelijk te maken. Dit betreft WordPress en TransIP. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken bij het uitvoeren van hun dienstverlening, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Simacan. Simacan heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden worden verwerkt en goed beveiligd zijn.

Internationale gegevensoverdracht

Naast onze eigen dienstverlening kunnen onze klanten gebruik maken van software van derden, zoals boordcomputers, die met behulp van onze API-diensten informatie van ons platform verzamelen. Deze externe softwareleveranciers zijn overeengekomen dat ze de AVG zullen naleven en zijn verplicht om een privacybeleid te hebben om hun gebruikers te informeren.

Hoe beveiligt Simacan uw gegevens?

We implementeren verschillende beveiligingsmethodes, regels en technische maatregelen om de persoonlijke gegevens die we opslaan te beschermen. De beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om ongeautoriseerde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging en onwettige vernietiging of onbedoeld verlies van de gegevens te voorkomen.
Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. Deze beveiligde verbinding wordt aangegeven door een ‘slot’-symbool voor de URL in de adresbalk.
Lees hier meer over hoe Simacan informatie beveiligt.

Welke rechten heeft u over de informatie die we over u hebben?

Afhankelijk van hoe we uw gegevens verkrijgen, kunt u er bepaalde rechten op uitoefenen. Volgens de wet mag u het volgende doen met de informatie die we over u hebben:

De Lastmile.info website
U kunt elk van de bovengenoemde rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld. Dan hebben wij altijd het volgende nodig: een kopie van een officieel identiteitsbewijs, waarbij uw foto, ID-nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We zullen u dan een leesbare kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
Zie ‘Contact‘ onderaan deze pagina voor onze contactgegevens.

Plichten

Simacan behoudt zich het recht voor om uw gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer Simacan dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de eigen rechten, eigendommen of veiligheid van Simacan te beschermen. We proberen altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Volgens de wetgeving van de lidstaten hebben de volgende organisaties mogelijk het recht om gegevens bij ons op te vragen:

Nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar newsletter-subscriptions@simacan.com.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die via onze website naar uw computer, telefoon of tablet worden meegestuurd en daar worden opgeslagen. Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. Door middel van cookies kunnen wij bijvoorbeeld onze website beter laten functioneren en een apparaat herkennen. Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt kunt u toestemming geven om cookies te plaatsen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

1. NOODZAKELIJKE COOKIES

Noodzakelijke cookies zijn nodig om de Lastmile.info website op een goede manier te laten functioneren. Omdat deze cookies technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken, hoeven we geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

2. ANALYTISCHE COOKIES

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe onze website gebruikt wordt. Deze cookies stellen ons in staat om bezoekers en de herkomst van bezoekers in te zien. Deze cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.

3. FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies gebruiken we om extra functies op onze website aan te bieden. Deze cookies geven ons de mogelijkheid om de website te personaliseren om zo een verbeterde gebruikerservaring aan te bieden. Zo maken functionele cookies het mogelijk om makkelijker en sneller door onze website te navigeren.

Privacy policy updates

We kunnen dit privacybeleid op elk moment bijwerken. Elke keer dat er wijzigingen in dit beleid worden aangebracht, wordt de datum bovenaan het beleid herzien. We raden u aan om onze website van tijd tot tijd te bezoeken om uzelf op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

Contact

Als bovenstaande informatie op enigerlei wijze onduidelijk is, neem dan gerust contact met ons op:
security@simacan.com
+31 33 887 4000

Mocht u geen computer in uw bezit hebben, of als u ons liever geen e-mail stuurt, kunt u ons een brief sturen. Voeg een kopie van een officieel identiteitsbewijs (bijv. paspoort of rijbewijs) bij uw brief. Let op: maak op de kopie je BSN-nummer, het ID-nummer en je foto onleesbaar, ook in de rij letters en cijfers. Om fraude te voorkomen, dient u de datum op de kopie te vermelden en een korte toelichting te geven waarom u deze naar ons opstuurt.
U kunt de brief met de kopie sturen naar:

Simacan B.V.
T.a.v. Security & Privacy Officer
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH  Amersfoort
Nederland

Uiteraard hopen wij uw privacyvragen correct en naar tevredenheid te beantwoorden, maar mocht u niet tevreden zijn met onze reactie dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Consortiumpartners

Facilitators en supporters