Voorkeursroutes voor vrachtverkeer op Lastmile.info

Voorkeursroutes in Tilburg

Veel gemeenten hebben voorkeursroutes ingesteld voor specifieke verkeersdeelnemers, vooral bestemmingsvrachtverkeer wil men vaak niet op bepaalde wegen hebben om uiteenlopende redenen. Lastmile.info wil inzicht geven over welke wegen het logistieke verkeer zich bij voorkeur over het stedelijke netwerk moet bewegen. Dit zijn de zogenaamde voorkeursroutes.

Gemeente Tilburg eerste gemeente die inzicht geeft in voorkeursroutes

Bij voorkeursroutes wordt onderscheid gemaakt in twee typen wegen die door de gemeenten zelf worden gedefinieerd en vastgelegd. Ten eerste is dat het wegennet om de stad binnen te gaan en ten tweede het netwerk om de wijk binnen te gaan. In het Lastmile.info project is Tilburg de eerste gemeente die in samenwerking met andere stakeholders inzicht verkreeg in de betekenis van een voorkeursnetwerk voor logistiek. In onderstaand figuur zijn deze wegen weergegeven voor Tilburg en omgeving. Het inzicht in de Tilburgse situatie is inmiddels aangeboden aan het project ‘data voor logistiek’ om mee te nemen in hun verdere ontwikkeling.

Data voor logistiek

Data voor logistiek is een project van de Rijksoverheid. Binnen dit project wordt data van gemeenten verzameld voor de logistieke sector. Deze data wordt onder andere ter beschikking gesteld via Deflog (Data Exchange Facility Logistics) een infrastructuur voorziening voor de logistieke sector. De data die wordt verzameld betreft onder andere milieuzones, zero-emissie zones (ZEZ) en venstertijden. We willen dat deze data beschikbaar komt in DefLog, zodat we hem bruikbaar voor de sector kunnen maken en de sector suggesties kan gaan doen om de voorkeursroutes te verbeteren.


Consortiumpartners

Facilitators en supporters