Studenten LCB Leefbare Stad onderzoeken duurzame logistiek in Tilburg

Het Lastmile.info project wil partijen, die actief zijn in de logistieke keten, inzicht
kunnen bieden in kwalitatief bruikbare data en realtime informatie over de last mile.
‘Fresh Brain’ studenten Jesse Donkers (24, TU/e operations, management & logistics)
en Elias de Vriese (22, UvT supply chain management) doen vanuit LCB Leefbare Stad
onderzoek naar de samenwerking tussen stakeholders in de stadslogistiek om te
komen tot duurzame logistieke oplossingen in de Nederlandse binnensteden.

 
‘Wij willen graag te weten komen in hoeverre stakeholders het met elkaar eens zijn over wat
ze willen met logistiek in de binnenstad’, zegt Elias de Vriese. ‘Weet de gemeente Tilburg
bijvoorbeeld wat een vervoerder wil met de pakketjes die hij moet bezorgen in de
binnenstad? En is die vervoerder op de hoogte van de plannen die de gemeente heeft met
de binnenstad?’ Jesse Donkers vult aan: ‘Doordat een aantal partijen bereid is om hun data
met ons te delen kunnen we daarnaast ook kwantitatief onderzoek doen, waarbij wiskundige
modellen worden toegepast. Hierdoor kunnen stakeholders in de toekomst informatie over
planningen en verstoringen met elkaar delen, zodat nieuwe routes kunnen worden
gegenereerd. Tegelijkertijd kunnen partijen duidelijke afspraken met elkaar maken om de
leefbaarheid in de binnenstad te verhogen.’

Discussie aangaan

De twee studenten zijn blij met de vrijheid die ze krijgen om hun onderzoek uit te voeren.
‘Het is gaaf dat wij onze scriptie mogen schrijven over een praktisch probleem en toch een
universitaire structuur hanteren. Aan de hand van de uitkomsten van ons onderzoek kunnen
wij straks hopelijk ook de discussie aangaan met de verschillende stakeholders. Van deze
partijen willen wij graag weten of zij op dezelfde lijn zitten voor wat betreft de stadslogistiek in
de binnenstad. Weet een gemeente bijvoorbeeld wat een vervoerder wil in de binnenstad en
andersom? Het is interessant en leerzaam om hieraan te mogen werken. Verder is het fijn
om dit project in opdracht van LCB te mogen uitvoeren. Het is een kleine organisatie, maar
wel met een enorm netwerk en veel ervaring in het vakgebied. Bovendien zijn zij het gewend
om met studenten te werken.’

Supply chain verbeteren

Voor het Lastmile.info project concentreren Elias en Jesse zich op de ontwikkelingen in de
gemeente Tilburg. Elias: ‘Ik woon zelf in Tilburg. Dat maakt het voor mij extra leuk om aan dit
project te mogen werken om de supply chain te verbeteren. Je ziet ook allerlei veranderingen
in het straatbeeld, waardoor het steeds moeilijker wordt voor transporteurs om producten
tijdig op de juiste plaats te krijgen.’ Jesse: ‘In Tilburg kan een automobilist nog vrijwel op
iedere plek in de binnenstad komen met zijn voertuig. Er is dus nog veel werk aan de winkel.
Onze ambitie is om via het Lastmile.info project een bijdrage te leveren om de logistieke
keten flexibeler, transparanter en efficiënter in te kunnen richten voor de toekomst.’

Binnenstad Tilburg, 2019

Enquete

Bent u betrokken bij logistieke activiteiten in de binnenstad? Verstuurt u bijvoorbeeld goederen naar de stad, bent u een vervoerder van pakketjes of ervaart u overlast van logistieke activiteiten?

De komende jaren gaat er veel veranderen in de stadslogistiek. In veel Nederlandse steden wordt per 2025 een emissievrije zone voor transport ingevoerd. Ongetwijfeld heeft dit gevolgen voor verzenders, ontvangers, vervoerders, overheid en inwoners. Binnen het Lastmile.info project willen wij in kaart brengen wat u belangrijk vindt als het gaat om logistiek in de binnenstad. Doel is om met alle stakeholders tot een efficiënt en duurzaam systeem te komen.

Daarom de vraag om onderstaande enquête in te vullen (max. 10 minuten):
https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXrqWeGZajRuHDo


Consortiumpartners

Facilitators en supporters