Nieuws

 • Last mile informatie moet eenduidig en toegankelijk zijn

  Eind april 2022 vond er een eerste brainstormsessie plaats met de Gemeente Tilburg, Jumbo Supermarkten, Breda University of Applied Sciences en Simacan. In deze sessie is gestart met het definiëren van de community van Lastmile.info en de samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende partijen. Vooral de samenwerking en uitwisseling tussen de gemeente en de logistieke…

  Lees meer

 • Last mile data voor de logistiek

  Lastmile.info: een open source platform, waarmee alle ketenpartijen up-to-date inzicht krijgen in alle beperkingen en voorkeuren in de logistieke last mile.

  Lees meer

 • Urban distribution -Franca van de Sande

  Bruikbare en gevalideerde data voor de last mile in distributie

  De bevoorrading van stedelijke gebieden wordt steeds complexer. De logistieke keten moeten daarom de beschikking hebben over kwalitatief bruikbare en realtime last mile informatie. Informatie die straks te vinden is via Lastmile.info.

  Lees meer


Consortiumpartners

Facilitators en supporters