Nieuws

  • Bruikbare en gevalideerde data voor de last mile in distributie

    De bevoorrading van stedelijke gebieden wordt steeds complexer. De logistieke keten moeten daarom de beschikking hebben over kwalitatief bruikbare en realtime last mile informatie. Informatie die straks te vinden is via Lastmile.info.

    Lees meer


Consortiumpartners

Facilitators en supporters