Last mile data voor de logistiek

Lastmile.info wordt de plek waar je alle informatie vindt én bijhoudt om het laatste stukje route naar een winkel te kunnen plannen en rijden. We streven naar een route met de minste overlast voor bewoners; op de meest ideale wijze voor vervoerders en transporteurs; en zo goedkoop en duurzaam mogelijk. Dat kunnen we doen dankzij kwalitatief en bruikbare data én realtime controle daarop.

De datakwaliteit door de crowd laten verbeteren

De informatie die LastMile.info gaat genereren is hard nodig om de groeiende distributie vraag, de toenemende complexiteit en de alsmaar toenemende kosten van stadsdistributie in bedwang te houden. Lastmile.info gaat data uit uiteenlopende bronnen combineren: Verkeersdata, zoals wegwerkzaamheden en omleidingen, maar ook gemeentelijke informatie zoals evenementen, venstertijden en zero-emissie zones (ZEZ). Maar denk ook aan data van DefLog (NDW) en TomTom in combinatie met artificial intelligence (AI) en de feedback van dagelijkse gebruikers zoals chauffeurs, de zogenoemde ‘crowd’. Dit alles om tot hoogwaardige kwalitatieve datasets te komen die gebruikt kunnen worden in de pre-trip planning en on-trip executie.

Crowd data sourcing

Er zijn heel veel oren en ogen op de weg, van supermarktmedewerkers, BOA’s tot chauffeurs, zij spelen allemaal hun rol in de (binnen)stad. Ad hoc verstoringen, zoals incidenten, of incomplete datasets zoals braderieën, worden nu beperkt en vaak op papier in eigen groepen gedeeld. Dat kan anders door deze informatie (gemodereerd) te gaan delen via Lastmile.info. Hiermee kan men dynamisch gaan plannen en herrouteren, wat enerzijds de doorstroming bevordert, maar anderzijds ook de leefbaarheid vergroot. Nu al zie je dat veel chauffeurs naast hun FMS, Waze of andere apps paraat houden om te kunnen anticiperen op die verstoringen. Het is een grote uitdaging om al deze informatie als data algemeen beschikbaar te krijgen en terug te koppelen aan de bron, maar het is echt nodig om de transportkosten in bedwang te houden. Ook om de leefbaarheid in de binnensteden te vergroten.

Financiering

Voor de realisatie van het Lastmile.info platform is een cofinanciering ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en medefinanciering door Jumbo Supermarkten, Simacan, Breda University of Applied Sciences, Conundra en de gemeente Tilburg.

Daarnaast zijn er partijen die hun kennis en netwerk(en) beschikbaar stellen zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Simon Loos, de Stichting UTC, GS1 en Fraunhofer-Gesellschaft.

De doelstelling is om Lastmile.info uit te laten groeien tot een open source platform, waarmee alle ketenpartijen up-to-date inzicht krijgen in alle beperkingen en voorkeuren in de logistieke last mile zodat de negatieve effecten van het vervoer tot een minimum beperkt kunnen blijven en de schappen in winkels of borden in restaurants wel gevuld blijven.


Consortiumpartners

Facilitators en supporters