Last mile informatie moet eenduidig en toegankelijk zijn

Eind april vond er een eerste brainstormsessie plaats met de Gemeente Tilburg, Jumbo Supermarkten, Breda University of Applied Sciences en Simacan. In deze sessie is gestart met het definiëren van de community van Lastmile.info en de samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende partijen. Vooral de samenwerking en uitwisseling tussen de gemeente en de logistieke sector stond prominent op de agenda.

Gemeente belangrijke informatieverstrekker

De gemeente Tilburg beet de spits af en legde uit hoe zij hun beleid vormgeven en wat zij graag willen bereiken met dit project. Tilburg presenteerde haar voorkeursnetwerk voor het vrachtverkeer, dus het netwerk waar zij willen dat de logistiek sector zich bij voorkeur over beweegt. Vrachtverkeer buiten dit netwerk is minder gewenst vanwege overlast in de wijken. En echte harde beperkingen bevinden zich in de binnenstad met de milieuzones (ZEZ) en de voetgangersgebieden. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de planning en communicatie van wegwerkzaamheden. Tilburg ziet zelf dat de communicatie over deze zaken beter kan en wil die informatie graag delen via het Lastmile platform. Daarnaast wil de gemeente op het voorkeursnetwerk in de daluren prioriteit voor vrachtverkeer gaan verlenen en daarmee het gebruik van Lastmile.info stimuleren.

Informatie moet eenduidig en toegankelijk zijn

De sector logistiek was vertegenwoordigd door de planningsafdeling en chauffeurs van Jumbo Supermarkten Zij gaven onder andere aan waar men zoal tegenaan loopt in de supermarktlogistiek. Zij zien grote winst in het eenduidig delen van informatie, want de huidige informatie is slecht beschikbaar en een chauffeur en planner moeten echt moeite doen om deze informatie te bemachtigen. Met betrekking tot het beleid zien zij toegevoegde waarde. Een chauffeur zal zich graag conformeren aan het voorkeursnetwerk als dat fijnmazig genoeg is.

Onderzoek naar verschil voorkeurs- een daadwerkelijk gereden routes

Breda University of Applied Sciences was aanwezig en op basis van de gevoerde discussies werd afgesproken een digital twin in te richten om de daadwerkelijke gereden routes te kunnen vergelijken met de voorkeursroutes.


Consortiumpartners

Facilitators en supporters